Hurtownia ogrodnicza Ired Garden Sulęcin
Zadzwoń: 95 755 40 59
 

KATEGORIE


REGULAMIN

1.

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.iredgarden.pl/, prowadzony jest przez osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą Irenę Rostkowską z siedzibą w Sulęcinie przy ul. Młynarska 17b, nr REGON 210081102, NIP 596-100-16-93. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 983H z dnia 22.04.1992r.


2.

Centrum Ogrodnicze prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie dla klientów na terenie Polski.


3.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.iredgarden.pl (Sklep). Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Centrum Ogrodnicze.


4.

 Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia przez klienta oraz weryfikacji tego zamówienia przez obsługę Centrum Ogrodniczego (np. telefon lub e-mail do klienta z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji);
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem mechanizmów internetowych - w chwili otrzymania płatności na rachunek bankowy Centrum Ogrodniczego.


5.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Centrum Ogrodniczego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


6.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


7.

Do każdego zamówienia wystawiamy dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który przekazywany jest klientowi razem z zakupionymi towarami. Dowód zakupu uwzględnia również koszty transportu, jeśli taka forma odbioru zamówienia znajduje się na zamówieniu. Wartość brutto dowodu zakupu jest równa całkowitej wartości zamówienia.


8.

Odpowiedzialność za błędy przy wprowadzaniu danych zamówienia przez kupującego (nazwa kupującego, dane adresowe, NIP jeśli potrzebny, zawartość zamówienia) spoczywa na kliencie. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez klienta, Centrum Ogrodnicze może wystawić na prośbę klienta korektę do faktury VAT. W szczególnych przypadkach Centrum Ogrodnicze może zażądać od klienta zwrotu kosztów przesłania takiej korekty lub osobistego odbioru korekty w siedzibie Centrum Ogrodniczego.


9.

Dowód zakupu wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.


10.

Klient, który powinien otrzymać a nie otrzymał dowodu zakupu za zamówienie, zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie Centrum Ogrodnicze za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Centrum Ogrodniczego po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto w Centrum Ogrodniczym.


11.

Nie dokonanie przez klienta zapłaty za zamówienie w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, oznacza rezygnację klienta z zamówienia.


12.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać to zamówienie do momentu wysłania zamówionego towaru tj. do chwili wysłania wiadomości e-mail z informacją o wysyłce zamówienia. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Centrum Ogrodniczym za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Centrum Ogrodniczego po uprzednim zalogowaniu się klienta na swoje konto w Centrum Ogrodniczym.


13.

Cena podana przy każdym towarze znajdującym się na stanie Centrum Ogrodniczego jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Centrum Ogrodnicze zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, w szczególności towarów, które dostępne są na zamówienie, wprowadzania nowych towarów do oferty Centrum Ogrodniczego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną przedstawione na zamówieniu przed jego zatwierdzeniem przez klienta i będą wliczone w całkowitą sumę zamówienia.


14.

Płatności za zamówione towary muszą być realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.


15.

Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest w oparciu o zasady opisane w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu.


16.

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" klient może zrezygnować z towaru kupionego w Centrum Ogrodniczym przez stronę www.iredgarden.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (odstąpienie od umowy).

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odsyłać razem z kserokopią otrzymanego wraz z nim dowodu zakupu. Centrum Ogrodnicze gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zwracanego towaru pomniejszonej o bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:

 • prowizje pośredników związane z wybraną metodą płatności (dotyczy PayU.pl i płatności przy odbiorze) i
 • pomniejszoną o koszty wysyłki towaru do klienta (kurier) i
 • pomniejszoną o opłaty pobierane przez pośredników związane ze zwrotem pieniędzy (poczta, przelew, Dotpay.pl).

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych tą samą drogą, którą dokonana została zapłata (gotówka, Dotpay.pl, przelew na konto) lub przekazem pocztowym na adres płatnika podany na zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Do zwracanego towaru wystawiana jest korekta dowodu zakupu.

Pozostałe zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.


17.

Towary, które objęte są gwarancją producenta, posiadają w opisie podany termin gwarancji. Do zamówienia dołączana jest karta gwarancyjna dla każdego produktu objętego gwarancją.


18.

Ceny i promocje oferowane w sklepie internetowym iredgarden.pl obowiązują wyłącznie przy sprzedaży przez Internet i mogą być niedostępne w tradycyjnej formie sprzedaży.


19.

Porady i zapytania dotyczące oferty sklepu internetowego iredgarden.pl należy zgłaszać za pośrednictwem formularza Kontakt z nami znajdującego się na stronie sklepu internetowego lub telefonicznie.


20.

Reklamacje

Towary oferowane przez Sklep są pełnowartościowe, zgodne z ich opisem oraz pozbawione wad.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub w Centrum Ogrodniczym.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien złożyć reklamację w formie elektronicznej, wybierając odnośnik "Kontakt" dostępny na stronie głównej Sklepu lub pisemnej wysłanej na adres Centrum Ogrodniczego podanego w odnośniku Kontakt. Reklamacja powinna zawierać conajmniej nr zamówienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń.

W przypadku uszkodzeń powstałych podczas dostawy, klient zobowiązany jest do pobrania od osoby dostarczającej protokołu stwierdzającego fakt zastania uszkodzenia przy odbiorze i załączenie tego protokołu do zgłaszanej reklamacji.

 

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub obniży cenę stosunkowo do wady na podstawie oświadczenia klienta lub zaoferuje klientowi inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca w terminie 7 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


21.

Ujawnienie danych klienta jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez Centrum Ogrodnicze w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne wykorzystamy również do prowadzenia ewidencji klientów i (za zgodą klienta) rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu www.iredgarden.pl. Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez Centrum Ogrodnicze osobom trzecim oraz innym firmom nie wchodzącym w skład Centrum Ogrodniczego. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów Centrum Ogrodniczego a konto w sklepie internetowym www.iredgarden.pl zostanie zamknięte.


22.

Wszelkie zamieszczone w sklepie internetowym www.iredgarden.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. W sklepie www.iredgarden.pl zostały one umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie www.iredgarden.pl mają charakter informacyjny. Centrum Ogrodnicze nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji, zmianie kolorystyki oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń.


23.

Opisy, grafiki i inne materiały umieszczone na stronach sklepu internetowego www.iredgarden.pl nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż realizacja zakupów w tym sklepie bez pisemnej zgody Centrum Ogrodniczego.


24.

Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a właścicielem sklepu Ireną Rostkowską. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje w momencie otrzymania przez Irenę Rostkowską płatności za zamówienie.


25.

Klient może kontaktować się z Centrum Ogrodniczym w sprawach związanych ze sprzedażą produktów w Sklepie na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 • elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w odnośniku "Kontakt" na stronie głównej Sklepu.
 • pisemnej, na adres Centrum Ogrodniczego: Z.H.U.P Ired-Garden ul. Żeromskiego 2a 69-200 Sulęcin.


26.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


27.

Prawem właściwym dla umowy sprzedaży między klientem a Centrum Ogrodniczym jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z umowami sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.wiih.gorzow.pl/
 

28.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Z.H.U.P Ired-Garden ul. Młynarska 17b 69-200 Sulęcin, tel. (95)755 40 59, e-mail:info@iredgarden.pl , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.iredgarden.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

 • Adresat: Z.H.U.P Ired-Garden ul. Młynarska 17b 69-200 Sulęcin, tel. (95)755 40 59, e-mail:info@iredgarden.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

  

29.

Załączniki do Regulaminu

 

facebook